KURUMSAL BESLENME EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

TOPLU BESLENMELERDE EĞİTİM

Gıda satın alma, mutfak eğitimi , sağlıklı menü

TEKNİK ŞARTNAME OLUŞTURULMASI

KİK’in 12. Maddesine uygun şekilde İdari ve Teknik Şartnameler

EĞİTİM KURUMLARI İÇİNDE GIDA İŞLETMELERİ

Genelge 2020 kapsamında “Hijjen ve sanitasyon eğitimi”

ÇOCUK VE YAŞLI BAKIMEVİ

Bakım evi-palyatif bakım-TPN Destek-Yönetmelik

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Şirketinizin performansı çalışanlarınızın performansı ile doğru orantılıdır. Çalışan performansını artırmak da öncelikle sağlıklı olmak ile sağlanır. Dengesiz beslenme, uzun süren açlıklar ve yanlış besin seçimleri çalışanların çalışma kapasitesinin düşmesine, gün içinde daha yoğun stres yaşamalarına, yanlış kararlar almasına ve dikkat eksikliğine bağlı iş kazalarının artmasına neden olacaktır. En önemlisi de vücut direncinin azalmasıyla daha sık sağlık problemi yaşanmasına bağlı olarak iş ve zaman kayıplarına neden olacaktır. Burada hedef doğru beslenme alışkanlıkları ile hastalıkları önleme, motivasyon artırma, özgüven tazelemedir.

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

Menü planlama süreci sonrasında gerekli besinlerin satın alınması, teslim alınması ve depolanması hizmet kalitesi açısından izlem gerektiren en önemli süreçlerdendir. Üretim sürecinde, besinlerin ön hazırlık işlemleri, hazırlık, pişirme, soğutma ve yeniden ısıtma süreçleri yer almaktadır. Bu süreçlerde uygun yöntemlerin seçimi ve kullanılması gerek yemeklerin organoleptik özelliklerinin arttırılması gerekse de besin kalitesinin sağlanması açısından önem arz eder. Üretim sürecini, sevkiyat amaçlı porsiyonlama ve servis süreçleri izler. Servis sonrasında artıkların kaldırılması, bulaşıkların yıkanması da toplu beslenme hizmetlerinde özellikle hijyenik koşulların sağlanması
açısından titizlikle yürütülmesi gereken süreçlerdir. Toplu beslenme hizmet süreçlerinin verimli şekilde sürdürülebilmesinde mutfak ve yemekhanelerin uygun yapıda ve donanımda olması ve süreçlerin yönetim ve denetiminde mevzuat gereğince gıda güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi gerekmektedir

AYLIK MENÜ PLANLAMA

Kuruluşlarda verilen hizmet türüne göre menülerde farklılaşmalar söz konusudur. Menü çeşitleri temelde seçmeli menüler, sınırlı seçimli menüler, set seçimsiz menüler olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Seçmeli menüler, daha çok ticari işletmelerde uygulanan menülerdir. Bu menüler tüketicilere çeşitli yemekler arasında seçim şansı tanıyan menülerdir. Bu menülere örnek olarak Alakart menüleri örnek olarak verebilir. A la carte, Fransızca bir kelime olup, bire bir Türkçe’ye çevrildiğinde “kart usulü” ya da “karttan” olarak ifade edilebilir.

Kısmi Seçmeli Menüler (Table d’hote) ; çeşitli gruplara ayrılmış yemeklerin bir veya birden fazla gruba ait olanların içinden birini seçme şansı tanıyan menülerdir. Tabldot menüler bu tip menülere örnektir.

Set-Seçimsiz Menüler; Ülkemizde toplu beslenme yapılan kuruluşlarda yaygın olarak kullanılan menülerdir. Çalışan kesme hizmet veren kuruluşlarda da bu tip menüler uygulanır

EĞİTİM KURUMLARI TBS

Okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik menülerin planlanmasında, toplu beslenme diyetisyeninin çocukların talepleri ve geri bildirimlerini dikkate alması, ebeveynleri sağlıklı menülerin oluşturulması gerekliliği konusunda bilgilendirmesi ve bu konuda hem yönetim hem de ailelerin desteğini alması menü yönetim ve denetiminin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi açısından önemlidir

MEVZUAT

Öğrenci, kursiyer ve çalışanlara (kantin/kooperatif yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde) doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, sağlıklı beslenme ortamları oluşturulması ve bunların güvenilir gıdaya erişimleri konusunda bazı önlemlerin alınması zorunluluk haline gelmiştir.

 

2020/8 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Hijjen Genelge

Sayı numaralı 24301423-10.06.01-E.16476274 GENELGE 2020/8 (https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 03bc-1bf8-3606-9482-feec kodu ile teyit edilebilir.) ile

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde;           “Gıda mevzuatı, gıda güvenilirliği ve hijyen konularındaki ilgili usul ve esaslar Bakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Bu konuda eğitimli personeli tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde tespit edilen gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında eksiklikler var ise, gıda işletmelerinin en kısa sürede kontrol edilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamak için, okul ve kurum yöneticileri Bakanlık ve ilgili olması durumunda Sağlık Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine bilgi verir. Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımdan önce faaliyet gösteren işletmesinde çalışan personeline, 15 inci maddenin birinci fıkrası gereğince Okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları eğitimini aldırmak zorundadır. Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yeni işe alacağı personelde eğitim şartını arar eğitim almamış personeli işletmesinde çalıştıramaz.” Hükmü koyarak,

Öğrenci, kursiyer ve çalışanlara (kantin/kooperatif yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde) doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, sağlıklı beslenme ortamları oluşturulması ve bunların güvenilir gıdaya erişimleri konusunda bazı önlemlerin alınması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu kapsamda Kurumumuz Beslenme ve Diyet uzmanı tarafından, 2020/8 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi esas alınarak, beslenme sağlığı ve hijjen eğitimi verilmektedir.

Gıda zehirlenmeleri

Gıdalarda üreyen mikroorganizmaların salgıladığı toksinlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlara ise “gıda zehirlenmeleri” denmektedir (7). Gıda zehirlenmeleri ülkeden ülkeye, yöreden yöreye büyük değişiklikler göstermekle birlikte, özellikle yaz aylarında enfeksiyon hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmını oluştururlar. Ancak çoğu zaman önemsenmediği için bildirimi yapılmamakla ve bu nedenle toplumlardaki gerçek insidansı bilinmemektedir

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi09:30-19:00
Salı09:30-19:00
Çarşamba09:30-19:00
Perşembe09:30-19:00
Cuma09:30-19:00
Cumartesi11:30-16:30

FORMU DOLDURUN SİZİ UZMANLARIMIZ ARASIN VE FİYAT TEKLİFİNİZİ VERSİN

Diyetisyen ve Psikolog Danışmanlık Hizmeti Teknik Şartnamesi
1. Amaç
Bu teknik şartname, çalışanlara yönelik diyetisyen ve psikolog danışmanlık hizmetinin belirlenmesi ve düzenlenmesi için kapsam dahilindedir. Hizmetin kapsamı, kapsamı, süresi, koordinasyonunu ve diğer ilgili unsurları içermektedir.

2. Hizmet Kapsamı
Diyetisyen ve psikolog danışmanlık hizmeti, şirket çalışanlarının içeriği, kilo yönetimi, genel sağlık, stres yönetimi, motivasyon artırma ve benzeri bireysel veya grup seansları içermelidir.

3. Hizmet İçeriği
Diyetisyen danışmanlık hizmeti:

Bireysel eğitim danışmanlığı ve özelleştirilmiş diyet planları oluşturma
Grup seminerleri ve eğitimler düzenleme
Vücut bakım analizi ve değerlendirme
Sağlıklı yemek planlama ve tarif sunma
Beslenme düzeni standları kurulumu
Psikolog danışmanlığı hizmeti:

Bireysel veya grup psikolojik danışma
Stres yönetimi ve zihinsel refah konusunda eğitim ve rehberlik
Motivasyonu artırma ve yaşam dengesini oluşturma

4. Hizmet Süresi ve Sıklığı
Diyetisyen danışmanlık hizmeti haftada en az … saat olacak ve kişilere bireysel danışmanlık ve grup etkinlikleri sunulacaktır.
Psikolog danışmanlığı hizmeti haftada en az … saat olacak ve kişilere bireysel danışmanlık ve grup etkinlikleri sunulacaktır.

5. Hizmet Yeri
Hizmetler, şirket içinde kaydedilen uygun mekanlarda veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla sunulabilir.

6. Performans Değerlendirmesi
Diyetisyen ve psikolog, kaydedilen hedeflere ulaşma, katılım düzeyi, memnuniyet ve diğer göze çarpan bakış açısı değerlendirilecektir.

7. Ödeme Koşulları
Ödeme, koşullar, sözleşme ve anlaşma şartlarına göre belirlenecek ve her iki taraf için de kabul edilebilir şekilde düzenlenecektir.

8.Sözleşme Süresi
Bu danışmanlık hizmeti, taraflar arasında belirlenecek bir başlangıç ​​ve bitiş tarihi üzerinden … ay boyunca devam edecektir. Sözleşmenin sonunda, işlemin değişmesi mutabakatı ile süre uzatılabilir veya çıkarılabilir.

Bu teknik şartname, belirtilen hizmetlerin kalitesi, kapsam ve yönetimini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Taraflar arasında yapılacak sözleşme ve anlaşma ayrıntıları özel olarak bulunabilir.