EMSAL 

İNSAN HAKLARI İHLALİ / TÜRKİYE

GENEL BİLGİ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL-ÇEKMEKÖY İL-İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, KANUN VE MEVZUATA AYKIRI İŞLEM YAPARAK, DENETLEME-AÇMA-KAPAMA YETKİSİ OLMADIĞI HALDE DİYETİSYEN NURETTİN ŞAHİNLİ NİN DİYET DANIŞMANLIĞI OFİSİNİ , ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI OLUR YAZISI İLE MÜHÜRLEMİŞTİR. 05/07/2019

 

İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:22/A Adresinde, 01.03.2019 günü Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ tarafından açılan , Diyet danışmanlığı hizmeti veren kurum, hiçbir tebligat veya ihtar gönderilmeden, İlçe sağlık müdürlüğünün kaymakamlığa gönderdiği kapatma talebi üzerine; “Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (CİMER) Şikayetine istinaden , Yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdirildiğinden bahisle” ibaresiyle Anayasa ve insan haklarına aykırı şekilde , savuma veya ifade ye başvurulmadan hukuksuz şekilde “polis nezaretinde” mühürleme yapmıştır.

T.C. Anayasası 1219 sayılı Kanunun Ek-13. Maddesi Ç bendinde Diyetisyen; Beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun “Sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen ,Hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine, gerekli beslenme programları düzenleyen, Toplu beslenme yerlerinde, beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.”

Kanunda açıkça görüldüğü üzere sağlık müdürlüklerinin herhangi bir danışma merkezini denetleme ve mühürlenmesi için kaymakamlığa yazı gönderme yetkisi bulunmamaktadır. Vergi dairesi Faaliyet(NACE) kodu; 86.90.90 (Diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri:tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. hizmetler hastane dışı) . Olan bir kurumu, mevcut faaliyet kodu dikkate alınmadan , sanki Tıp Hekimlerince sağlanan klinik–poliklinik hizmeti faaliyet kodu: 86.22.22 (Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri ,hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) varmış gibi işlem yapmışlardır.

Anayasal düzene aykırı , dayanaksız ve tutarsız sehven mühürleme yapılmıştır.

Mühürleme işleminden 25 gün sonra İstanbul – Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süzan SANDIKÇI tarafından Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ ye “yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiğinden bahisle “ T.C. Başsavcılığından suç duyurusu-soruşturma talebi yapılmıştır.

Sonuç :

1) Ruhsat verme yetkisi olmayan bir kurum tarafından denetleme yapılıp denetleme sonucu ilgili kuruma tebligat veya yasal prosedür gözetmeden , İdare tarafından yürütme durdurulmuştur.
2) Mühürleme işlemi başlı başına şeklen ve mühürleme mevzuatına ters usulsüz şekilde ,depolamaya uygun olmayan ilkel yöntemler ile hem ofis hem kişisel malzemeleri tuvalete mühürlemişlerdir. Elektrik-su-doğalgaz vanaları, İşyerinin ana girişi ve birçok odasına mühür vurulmamıştır. Mühürleme kanununa göre: Mühürleme işlemi yapılan işyerinin bütün giriş kapıları ve içinde hiç açık kapı kalmayacak şekilde mühürlenip etrafına bant çekilerek , dışına neden mühürlendiğini ve hangi kurum tarafından mühürlendiğini kamuoyu bilgilendirmesi için herkesin göreceği şekilde yazı asılmalıdır. Ve afetler veya tehlikeli durumlar için su-elektrik-doğalgaz vanaları mühürlenmelidir.
3.) İdare konu ile ilgili yasal süreçleri takip etmeden işlem yaparak bilgi almak ve işyerinin güvenliği ve devamı konusunda verilen dilekçelere cevap vermemiştir.
4.) işyerinden danışmanlık alan bütün danışanlar güncel programlarını ve randevularını iptal etmek zorunda kalmışlardır. İşyeri sahibi ve aynı zamanda işyerinden mevcut hizmet alan kişiler mağdur olmuşlardır.

Yaklaşık 2 yıldır işyerimiz mühürlenmiş gerekçe olarak yetkisiz sağlık hizmeti verdiğimiz ve verdiğimiz yönünde bir bahis ile işlem yapıldığı söylenmişti. Geçtiğimiz haftalarda 3 celse ile duruşma yapıldı ve artık son karar verildi. Mahkeme tarafından 59. Asliye Ceza Mahkemesi heyeti ile görevlendirilen 2 bilirkişi raporu ve dosya genelinde böyle bir suç olmadığı ve benim bu suçu işlediğine dair herhangi bir kaynak bulunamadığı için beraat kararı verilmiştir.

İŞYERİ MÜHÜRLENEN DİYETİSYENLER

DİLEKÇELERİNE  AŞAĞIDA BULUNAN GEREKÇELERİ EKLEYİP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERSİNLER MÜHÜRLEME İŞLEMİ ANAYASA VE KANUNLARA AYKIRIDIR.

 

GEREKÇELER :

 

  • Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (22.05.2014-Resmi Gazete) hükümlerine aykırı,
  • “Eğitimi tamamlanan alanda, kanunen herhangi bir sınırlama olmaksızın, müvekkilimin mesleğinin icrasının durdurulması” ve “Maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının özünü zedelenmesi”  nedeni ile Anayasa m.17′ ve m.48’ Maddelerine aykırı dır.
  • 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanunun ek 13 üncü maddesine göre; Ç)Diyetisyen :beslenme ve  diyetetik alanında lisans  eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun;  sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen   hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme  programları düzenleyen toplu  beslenme  yerlerinde  beslenme  programları hazırlayan ve  besin güvenliğini  sağlayan  sağlık mensubudur. Sağlık bilimleri fakültesi beslenme  ve diyetetik bölümünden  mezun olan  diyetisyenler olarak  ofisimizi  işletmemiz de yasal  olarak  bir  aykırılık yoktur.  Meslek etiğine uygun çalışan diyetisyenler olarak bizler;  ofislerimize başvuran danışana mesleğimizi gerektiği gibi icra edip hizmet veriyoruz. Herhangi bir hastalık tanısı koymuyor ya da ilaç yazmıyor yahut önermiyoruz.  . 4 Yıllık üniversite eğitimi alan ve yüzlerce saat tam teşekküllü hastanelerde bütün branşlarda staj yapan meslek  erbabı olarak mesleğimizi  icra etmemizin önünü kesmek  mantık dışı ve yasalara aykırıdır. Önlenebilir ya da tedavi edilir hastalıklar başta olmak üzere beslenmenin sağlık üzerine etkisi tartışılamaz boyutta önemlidir.  Bireylere ya da kurumlara beslenme eğitimini vermek, sağlık durumuna uygun diyet düzenlemek diyetisyenler in görevidir. Ve yaşadığımız çağda diyetisyene daha fazla görev düşüyorken, biz diyetisyenleri daha pasif hala getirmek toplum sağlığı açısından tamamen zararlı bir yaklaşımdır.
  • Bizler lisans eğitimli bireyler olarak mesleğimizi hastaneler dışında icra edemeyeceksek halkın muhatabı kimler olacak?   1 -2 haftalık basit ve  bilimsel olmayan  kurslarda sertifika  alanlar mı?   İnsanların duygusunu sömürerek ticari kaygılarla bilimsel dayanağı olmayan ürünleri her yer de serbestçe  satanlar mı?  Sosyal medyada  insanlara para karşılığı  beslenme  programı  düzenleyen  sporcular veya mankenler  veya ünlüler veya  yaşam koçları gibi  şahıslar mı ?
  • Hemen hemen hiçbir doktor beslenme ile ilgili bir eğitim almadığı gibi, hastasına beslenme konusunda bir tavsiye vermemekte ve bu konu ile ilgili  diyetisyen yardımı alması gerektiğini öğütlemektedir. Fiili durum böyle iken bu toplum sağlığına faydalı faaliyetin durdurulması hukuken ve toplum sağlığının devamı açısından kabul edilemez.
  •  Türkiye’de 50 yılı aşkın süredir  faaliyet gösteren,8000 üzerinde diyetisyenin ve onların yaklaşık  2 milyon üzerinde danışanı olduğunu kabul ve tastik edelim .  TÜİK Aile İndeksine göre; ortalama bir Türk ailesi 4 kişiden oluşmaktadır .  Verdiği beslenme eğitimi ile  tüm ailenin  sağlığını, mutfağını ve beslenmesini olumlu  olarak değiştiren, iyileştiren, toplumun doğru ve sağlıklı beslenmesine yardımcı olarak beslenmeye ve obeziteye  bağlı sağlık problemlerinin  önlenmesi  ve buna bağlı olarak sağlıktaki kamu harcamalarının azalmasına , bu anlamda milli  gelirden tasarruf edilmesine katkı sağlayan  ,ülkemizde 10 milyon vatandaşımıza hizmet vermekte olan diyetisyenlik mesleğinin, ileride telafisi güç zararlara uğramasını engellemek kamu kurumlarının görevleri olup, bu zararın  doğmaması adına destek ve yardımlarınıza  ihtiyaç vardır
  • ‘ 869090-BYS.’  DİĞER PARAMEDİKAL İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ (TIP DOKTORLARI DIŞINDA YETKİLİ KİŞİLERCE SAĞLANAN MESLEKİ TERAPİ, AROMA TERAPİ, KONUŞMA TERAPİSİ, HOMEOPATİ, BESİN TEDAVİSİ, AYAKBAKIMI, DİŞ HİJYENİ VB.HİZMETLER) (HASTANE DIŞI)   Yukarıda belirtiğimiz numara vergi levhalarımızda yer alan nace kodudur. Yasal olmayan bir iş için vergi alınmayacağına göre, vergi levhalarımızdan da anlaşıldığı gibi serbest çalışmamız yasalara tamamen uygundur.
  • Diyetisyenler olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz ofislerimizi açmak için TSO ya da TESK e oda kaydı yaptırıp, işyeri ruhsatlarımızı belediyeden almaktayız.  Yaptığımız iş sağlık hizmeti sunumu değil sadece danışmanlıktır/eğitimdir.  Belirttiğimiz gibi sağlık müdürlüklerinden ruhsat alamadığımız için danışmanlık merkezlerimizi açma, denetleme ve kapatma faaliyetlerinden sağlık müdürlükleri  sorumlu değildir.  Bizleri denetleme yetkisi bulunmayan bir kurumun denetçilerinin bizlere yasal dayanağı bulunmayan keyfi bir söylemle aynı gün ve saat de mühürleme  emri yasalara aykırıdır.
  •  Özetle sıraladığımız yasal gerekçelerimize dayanarak Türkiye’ de Sağlık Müdürlüklerinin   denetçi  personellerinin ve kaymakamlık olur yazısı talep eden bakanlık yetkilisi ilçemiz sağlık müdürünün biz  diyetisyene özel  farklı yorumlanıp farklı muameleye tabii tutulan bu hukuksuz yaptırımın  yasalara aykırı olduğunu  hatırlatmak isteriz. Bu yanlış anlaşılmanın ivedilikle giderilmesini istiyor, aksi bir  sonuçta ise yasal haklarımızı gizli tutuyoruz.

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İMZALA SENDE DESTEK OL